Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

OFERTA

OFERTA WYNAJEM:

Spółka posiada na wynajem lokale użytkowe:

Św. Ducha 15 Jarocin powierzchnia lokalu 26,01 m2

Śródmiejska 10 Jarocin powierzchnia lokalu 39,20 m2

KONTAKT: 62 747-28-86; 509682959WYNAJEM

Zasoby mieszkaniowe będące w dyspozycji Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkujących, bądź pracujących na terenie gminy Jarocin.
W posiadaniu Spółki znajdują się:

  • Lokale o obniżonym standardzie
  • Lokale lokatorskie znajdujące się w starym budownictwie
  • Lokale lokatorskie realizowane przy udziale KFM
  • Lokale na sprzedaż

By ubiegać się o któryś z powyżej wymienionych lokali należy złożyć w sekretariacie Spółki odpowiednie wnioski, które znajdują się w zakładce
do pobrania.

Zasady wynajmowania mieszkań należących do zasobów Spółki regulują zapisy znajdujące się w Regulaminie kwalifikacji przyszłych najemców.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego (lokale lokatorskie) zawierana przez Spółkę przewiduje obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji mieszkaniowej zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu oraz innych zobowiązań istniejących w dniu opróżnienia lokalu po zakończeniu umowy najmu. Wysokość kaucji wynosi 12-krotność miesięcznego czynszu za lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.

Najemca mieszkania lokatorskiego zrealizowanego przy udziale Krajowego Funduszu Mieszkaniowego wnosi oprócz wymienionej powyżej kaucji mieszkaniowej, partycypację w kosztach budowy budynku.

Layout
O JTBS  \   OFERTA  \   AKTUALNOŚCI  \   ZREALIZOWANE INWESTYCJE  \   PRZETARGI  \   DO POBRANIA  \   KONTAKT  \   GALERIA